نغمه‌های حماسه ساز

چه شهدایی که در مسجد جامع بازار تهران با این نغمه جبهه رفتند و شهید شدند.