قطعه ای از زیارت عاشورای معروف و قدیمی حاج منصور ارضی

نواری خاطره انگیز از روضه حضرت عباس