دوکوهه السلام ای خانه عشق (حسین سازور)

شاعر شعر زیبای « دوکوهه » جانباز گرانقدر شیمیائی و شاعر اهل بیت عصمت و طهارت حاج آقا سید محمد میرهاشمی هستند .