دعای کمیل با صدای شهید مسعود عبداقی و حاج محمدرضا طاهری

برنامه عزاداری محرم توسط هیات گردان شهادت در تهران