مراسم یادبود شهدای گردان شهادت در مسجد ارک تهران سال 1366