شهیدان سید عباس میر علینقی و محسن قاجارگر

بیاد شهدای عملیات کربلای ۸ گردان شهادت شهیدان سید عباس میر علینقی و محسن قاجارگر