شماری از شهدای عملیات کربلای ۸

شهیدان رضا اسماعیلی و حسین کریمی و قاسم خاوه‌ای از شهدای عملیات کربلای ۸ و  همچنین مرحوم اشرفی