شلمچه – عملیات کربلای ۵

بیست و یکم دی‌ماه ۱۳۶۵ – شلمچه – عملیات کربلای ۵