زهرا جان سینه ها سوخته از یادِ تو اند * این جوانان همه اولاد تو اند …”

مداح با اخلاص اهل بیت (ع)
حاج رضا پور احمد
در جمع رزمندگان
بهمن ۱۳۶۴
عملیات والفجر ۸