بیاد مرحوم حاجی بخشی

ذبیح‌الله بخشی‌ در جمع رزمندگان گردان مقداد و حبیب در شاخ شمیران.