وصیت‌نامه شهید علی قباخلو

فرازی از وصیت‌نامه شهید

ما وظیفه داریم در برابر این آزادی خون بدهیم و تا آخرین نفر و نفس در مقابل دشمن اسلام بایستیم و از میهن اسلام دفاع کنیم اگر قرار است که این بدن روزی بمیرد پس چه‌بهتر که در راه خدا و امام و میهنم قطعه، قطعه شوم و افسوس می‌خورم که من فقط یک جان دارم ای‌کاش هزاران هزار جان داشتم همه را با شوق فدا می‌کردم.

ای جوانان نکند در غفلت بمیرید حضورتان را صحنه‌های انقلاب ثابت نگه دارید و صداقت و اخلاص خود را همچنان حفظ کنید فقط پیروی از امام خمینی و اسلام؛ قرآن می‌تواند شما را در این دنیا و آن دنیا نجات دهد.