ارسال فایل شما

شما می توانید کلیه فایل های خود رادر زمینه های مختلف از قبیل خاطرات هشت سال دفاع مقدس، فیلم، عکس و ... برای ما ارسال کرده تا با نام خودتان در سایت نمایش داده شود.
در صورت هرگونه مشکل می توانید با بخش ارتباط با گردان شهادت تماس حاصل نمائید .