مهدی رفیعی

نام رزمنده :
photo_2022-05-29_10-52-15
زندگی نامه رزمنده
اطلاعات مرتبط با رزمنده
مرور خاطرات و اتفاقات عملیات کربلای ۴و ۵ (راوی: مهدی رفیعی)
مرور خاطرات و اتفاقات عملیات کربلای ۴و ۵ (راوی: مهدی رفیعی)