مجید صبری

نام رزمنده :
مجید-صبری-1024x625
زندگی نامه رزمنده
اطلاعات مرتبط با رزمنده
پیشامد یک روز قبل از عملیات کربلای ۵ (راوی: مجید صبری)
پیشامد یک روز قبل از عملیات کربلای ۵ (راوی: مجید صبری)