قاسم اباذری

نام رزمنده :
download
زندگی نامه رزمنده
اطلاعات مرتبط با رزمنده
نبرد در «سه‌راه شهادت» (راوی: قاسم اباذری)
نبرد در «سه‌راه شهادت» (راوی: قاسم اباذری)