غلامرضا صراف

نام رزمنده :
از چپ رضا صراف، فرید لواسانی، احمد معمار پور
زندگی نامه رزمنده
اطلاعات مرتبط با رزمنده
عکس حجله‌ (راوی: غلامرضا صراف)
عکس حجله‌ (راوی: غلامرضا صراف)
نبرد در «سه‌راه شهادت» (راوی: قاسم اباذری)
نبرد در «سه‌راه شهادت» (راوی: قاسم اباذری)
عملیات کربلای ۵ (راوی: حسن اباذری)
عملیات کربلای ۵ (راوی: حسن اباذری)