حسن اباذری

نام رزمنده :
photo_۲۰۱۹-۰۱-۱۸_۲۰-۲۶-۱۹
زندگی نامه رزمنده
اطلاعات مرتبط با رزمنده
تلخ‌ترین روز و شب من (راوی: حسین خواجوی)
تلخ‌ترین روز و شب من (راوی: حسین خواجوی)
نبرد در «سه‌راه شهادت» (راوی: قاسم اباذری)
نبرد در «سه‌راه شهادت» (راوی: قاسم اباذری)
عملیات کربلای ۵ (راوی: حسن اباذری)
عملیات کربلای ۵ (راوی: حسن اباذری)
آذر (راوی: حسین خواجوی)
آذر (راوی: حسین خواجوی)
پلاک (راوی: قاسم بوربور)
پلاک (راوی: قاسم بوربور)