مصاحبه همسر شهید داریوش باقی زاده

همسر شهید می‌فرماید:

هنگام خواستگاری متوجه شدم که تمام معیارها و خواسته‌هایم در وی خلاصه می‌شود. با وجود این که مدت زمانی اندک در کنار ابن فرشته پاک زندگی کردم ولی مهربانی، گذشت و بزرگواری بسیاری از ایشان دیدم طوری که هیچ‌گونه مشکلی نداشتم. بزرگ‌ترین آرزویش شهید شدن بود و هنگامی که عازم جبهه بود سفارش کرد که به این دنیای ناچیز دل نبند و به‌خاطر چیزی که نداری افسوس نخور، باخدا باش، پاک و صبور باش، دلت قوی باشد. دخترم را زینب‌وار و پسرم را حسین‌وار تعلیم بده تا بعد از خودم فرزندانی نیک و سالم برای اجتماع باشند.