مصاحبه دوست شهید حسین اکبرنژاد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

  1. خودتان را معرفی کنید؟

حسن دبیری هستم دوست و هم‌رزم شهید

متولد چهل و هشت

  1. از کی با شهید آشنا شدید؟

در سال شصت دو با شهید آشنا شدم به‌واسطه عضویت در بسیج

و در سال شصت و سه هم هم‌کلاس بودیم

  1. ازلحاظ درسی چطور بودن؟

در آن مقطع که شور شوق فعالیت در بسیجی بسیار نمود داشت

ایشان هم در اخلاق و بصیرت هم درس نمونه بودن

 

  1. شما و شهید محترم کم سن بودید چطور شد تصمیم گرفتید به جبهه برید؟ در چه سالی اعزام شدید؟

دوست مشترک شهیدی داشتیم بنام شهید سعید گیوه چی ایشان در آن زمان حساس بسیار راهنما بودن راهنمایی ایشان و انگیزه خدمت به اسلام باعث شد در جبهه حضور پیدا کنیم

البته اولین اعزام ما به جبهه خارج ار عرف اعزام یا به عبارتی مخفیانه بود که بعد از گذشت دو ماه ما را به تهران برگرداندن و مجدد به‌صورت قانونی اعزام شدیم سال شصت سه