پهلوان بزرگ (راوی: ناصر کاوه)

قهرمان چرخ نوجوانان در زمان شاه بود

شهید سعید طوقانی در طول دفاع مقدس در غرب و جنوب چرخید, چرخید تا سرانجام با شهادت در عملیات بدر در شرق دجله که چرخ آخرش را من خودم شاهد بودم در مجنون وقتی گلوله دشمن بر سرورویش خورد این دفعه چرخ آخر را دور سیدالشهدا (ع) امام حسین (ع) با بدن خونین و متلاشی و با صدای ضرب توپ و تانک و کالیبرها انجام داد و سال‌ها در گودی که بچه‌های گردان میثم گیر افتاده بودند در شرق دجله در عملیات بدر, پیکر او هم ماند, مانند تمام شهدای بدر او هم جا ماند و نیامد. او ماند و پیشانی بر روی خاک مقدس گود عشق مجنون نهاد تا سال‌ها بعد که پیکرش را که نه, استخوان‌هایش را تفحص کردند به تهران آوردند و با دستور پدر بزرگوارش سرانجام او را در کنار برادرش در کاشان دفن کردند و این‌چنین بود که سعید آرام گرفت و از چرخیدن باز ایستاد …

راوی: ناصر کاوه