نحوه شهادت علی‌اصغر صفرخانی (راوی: مصطفی خامنه‌ای)

مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، خیلی به پدر علی‌اصغر صفرخانی اعتماد داشتند. علی‌اصغر که شهید شد، حضرت آقا با پسرشان آمدند منزل آقا علی‌اکبر. در آن دیدار، آقا مصطفی نحوه شهادت علی‌اصغر را بازگو کرد و گفت: در عملیات کربلای یک، ما به اهداف موردنظر رسیده بودیم و تقریباً داشتیم خط را تحویل می‌دادیم و به عقب برمی‌گشتیم. هم‌زمان دشمن آتش شدید خود را روی منطقه گشوده بود. به علی‌اصغر گفتم: بیا برویم به درون سنگر. گفت: شما برو من الان می‌آیم. من چند قدم دور نشده بودم که گلوله، توپی نزدیک علی‌اصغر به زمین خورد. دویدم به طرفش دیدم غرق به خون‌روی زمین افتاده و قرآنش هم در کنارش افتاده است.

راوی: مصطفی خامنه‌ای