سجده (راوی: مجتبی رنجبری)

شهید بسیجی اصغر قرائی بسیار زیاد سجده می‌کرد و می‌گریست و روزی ۵ بار زیارت عاشورا می‌خواند و می‌گفت من در سجده به شهادت می‌رسم در کربلای ۵ بود که متوجه شدیم که شهید قرائی در حال سجده به شهادت رسیده است.

راوی: مجتبی رنجبری