ارادت به حضرت فاطمه (راوی: دوستان شهید)

محمد در عملیات‌های مختلفی شرکت کرد که از بزرگ‌ترین آنها عملیات کربلای ۴ و کربلای ۵ و نصر ۷ بود.

عملیاتی که در آن محمد به شهادت رسید، عملیات نصر ۷ بود. محمد در سن ۱۸ سالگی در شب عید قربان سال ۱۳۶۶ مقارن با ۲۱ مردادماه در عملیات نصر ۷ در ارتفاعات دوپازای سردشت (غرب) در درگیری با دشمن دچار مجروحیت شد و به درجه رفیع شهادت نائل گشت. (نکته‌ای که بود، محمد همیشه ارادت زیادی به حضرت فاطمه داشتند و جراحت ایشان خیلی شبیه به ایشان بود).

دوستان ایشان بعد از شهادتش در خواب وقتی از زمان شهادتش پرسیدند به آنها جواب داده بود که “وقتی به زمین افتادم حضرت فاطمه زهرا بر بالین من حاضر بودند و سر من را بر زانو گرفتند”

راوی: دوستان شهید