آذر (راوی: حسین خواجوی)

گردان شهادت 1365/10/19 از اردوگاه کارون حرکت به سمت منطقه عملیاتی کربلای ۵ شلمچه. بعد از توجیه قرار شد اولین گروهان امام حسن”ع” به سمت خط اول سه‌راه مرگ یا سه‌راه شهادت حرکت کنه.

جواد صراف، نانکلی و عده‌ای نیرو به‌طرف خط حرکت کردند و بعد از مدتی خبر شهادتشان رو شنیدیم. اکبر عاطفی و حسن اباذری بسمت خط اول راهی شدند، گروهان امام حسن “ع” برای سوارشدن تویوتاها آماده بودن.

قبل از حرکت رفتم مسیر جاده شهادت را دیدم احساس کردم اگر با ماشین نیروها را به خط ببرم در ۵۰۰ متر حرکت نصف گروهان تلف میشن، مجبور شدم به مسئول دسته‌ها گفتم هیچ‌کس حق با ماشین رفتن به خط را ندارد در مدت پنج دقیقه گروهان را زیر آتش شدید دشمن به خط کردم به مسئول دسته‌ها گفتم سرستون هر نفر به فاصله دو متر تا سه‌راه شهادت بدوید هیچ‌کس حق ایستادن ندارد هرکسی مجروح یا شهید می‌شد چند نفر کمک می‌کردند برای پشت خط.

در هیچ عملیاتی چنین آتشی از دشمن ندیده بودم لعنتی‌ها زمین را شخم می‌زدند تا پشت خاکریز ده بار دستم را به‌سوی خدا بلند کردم خدایا کمکم کن در قبال این بسیجی‌ها مسئولم، سمت چپ و راست جاده را نگاه کردم کانال ماهی رنگش به رنگ خون بود این‌قدر شهید مجروح داخل دریاچه. با هزاران سلام صلوات با کمترین مجروح خودم را با نیروها به خط اول پیش کوثری، عاطفی و اباذری رساندم.

گروهان امام حسن مجتبی (ع) گردان شهادت لشگر ۲۷

راوی: حسین خواجوی