محل استقرار گردان شهادت در کنار رود بهمنشیر قبل از کربلای ۴ (بهمن‌ماه ۱۳۹۹)