شهرک شهید باهنر (آناهیتا) مقر گردان‌های لشکر ۲۷ (قبل از تخریب کامل این شهرک در فروردین سال ۱۳۹۲)