تصاویری از سفر تعدادی از دوستان گردان مقداد و شهادت به آناهیتا و شیخ صالح در اردیبهشت ۱۳۸۴