دسته بندی رزمندگان: رزمندگان

شهید لشکری
نام رزمنده : شهید لشکری
شهید محمد امیری
نام رزمنده : شهید محمد امیری
شهید اکبری
نام رزمنده : شهید اکبری
شهید محمدی
نام رزمنده : شهید محمدی
شهید محمود صادقی
نام رزمنده : شهید محمود صادقی
شهید حسین فاضلی
نام رزمنده : شهید حسین فاضلی
محل شهادت : شلمچه
شهید احمد عظیمی‌پور
نام رزمنده : شهید احمد عظیمی‌پور
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵
محل شهادت : مهران
شهید محمد معاف
نام رزمنده : شهید محمد معاف
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۶/۰۳
محل شهادت : مهران
تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۵/۲۰
محل تولد : شهرستان ورامين
تحصیلات : سیکل - راهنمایی
محل مزار : سیدفتح الله
شهید محمدرضا محمودی مهریزی
نام رزمنده : شهید محمدرضا محمودی مهریزی
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۵/۱۴
محل شهادت : منطقه دوپازا (سردشت)
تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۶/۱۵
محل تولد : تهران
تحصیلات : سوم راهنمایی
دسته اعزامی : سپاه پاسداران
محل مزار : گلزار شهدای بهشت زهرا (س)
شهید محمد ایرانشاهی
نام رزمنده : شهید محمد ایرانشاهی
تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۹
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۷/۰۱
محل تولد : تهران
تحصیلات : چهارم متوسطه
دسته اعزامی : بسیج
محل مزار : گلزار شهدای بهشت زهرا (س)