دسته بندی رزمندگان: جاوید الاثر

شهید قاسم کاظمی منش
نام رزمنده : شهید قاسم کاظمی منش
تاریخ شهادت : 1367/04/04
محل شهادت : مجنون
تاریخ تولد : 1348/02/17
محل تولد : تهران
تحصیلات : سیکل
دسته اعزامی : بسیج
شهید حمید فقیهی
نام رزمنده : شهید حمید فقیهی
تاریخ شهادت : 1366/01/20
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1346/05/20
محل تولد : تهران
تحصیلات : ششم ابتدایی
دسته اعزامی : سپاه پاسداران