دسته بندی رزمندگان: جانبازان

شهید اکبر پریمی
نام رزمنده : شهید اکبر پریمی
تاریخ شهادت : ۱۳۸۶/۰۱/۲۷
محل شهادت : بیمارستان بقیته الله تهران
تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۹/۱۱
محل تولد : تهران
تحصیلات : لیسانس جغرافیا
دسته اعزامی : سپاه پاسداران
شهید جانباز حاج عبدالله غضنفری
نام رزمنده : شهید جانباز حاج عبدالله غضنفری
تاریخ شهادت : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
محل تولد : تهران
دسته اعزامی : سپاه پاسداران
محل مزار : بهشت زهرا (س)
قاسم اباذری
نام رزمنده : قاسم اباذری
حسین خواجوی
نام رزمنده : حسین خواجوی
محمد اسدی دولابی
نام رزمنده : محمد اسدی دولابی
سید محمد میرهاشمی
نام رزمنده : سید محمد میرهاشمی
محمود لیایی
نام رزمنده : محمود لیایی
تاریخ تولد : 1349
محل تولد : تهران
تحصیلات : دکتری
سید محمد صدوق
نام رزمنده : سید محمد صدوق
مجید صبری
نام رزمنده : مجید صبری
حمید راه‌خدا
نام رزمنده : حمید راه‌خدا