اثری از شهید جواد صراف

این قران کوچک منقش به دستخط شهید بزرگوارمان جواد صراف فرمانده گردان شهادت لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله میباشد.